บริษัท ไดมอนด์ เฟรช วอเตอร์ จำกัด

อยู่บนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โดยรอบจะเป็นสวนผลไม้ต้นไม้นานาพันธุ์ มีพื้นที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน มีแหล่งน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ใสสะอาด (บาดาล ซึ่งเหมาะสมในการผลิตน้ำดื่ม)

ความเป็นมา

ก่อตั้งปี 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 10ล้านบาท โรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 35 ไร่ เลขที่ 37/2-3 หมู่2 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

ไดมอนด์ เฟรช วอเตอร์

อยู่บนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โดยรอบจะเป็นสวนผลไม้ต้นไม้นานาพันธุ์ มีพื้นที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน มีแหล่งน้ำใต้ดินะรรมชาติที่ใสสะอาด(บาดาล ซึ่งเหมาะสมในการผลิตน้ำดื่ม)

รางวัล

บริษัทได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มตรา ``ไดมอนด์ เฟรช`` โดยได้รับเลขทะเบียนอาหารที่ 21-2-03351-2-0001 และได้รับรองจากสถาบันชั้นนำ คือ GMP

ประเภทสินค้า
กระบวนการผลิต

ระบบมาตรฐานการผลิตน้ำดื่ม ผ่านกระบวนการบรรจุที่มีคุณภาพถึง 4ขั้นตอนพร้อมควบคุมอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อได้ซึ่งความมั่นใจและความสะอาดบริสุทธิ์

1.กระบวนกรองน้ำดิบ

เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตระบบในการกรองตะกอน ความขุ่น กลิ่น สี สนิมเหล็ก หินปูน คลอรีน และโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำและเป็นกระบวนการปรับสภาพความกระด้างของน้ำให้แปรสภาพเป็นน้ำอ่อน

อ่านต่อ

2.ระบบกรอง RO

ระบบรีเวอร์สออสโมซิส เป็นระบบฟอกน้ำผ่านชุด PRETREAT ให้บริสุทธิ์โดยสกัดสารละลายออกจากน้ำโดยเยื่อเมมเบรนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน เยื่อเมมเบรนจะสกัดสารละลายที่เป็นโมเลกุล สารปนเปื้อนสารพิษ

อ่านต่อ

3.ระบบฆ่าเชื้อ

ระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน เครื่องผลิตโอโซนจะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่จพคงเหลืออยุ่ในถังเก้บน้ำ RO ก่อนกระบวนการบรรจุระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซนเป็นการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง

อ่านต่อ

4.ถังเก็บน้ำสำรอง

บริษัทมีการเตรียมถังน้ำสำรองที่ผ่านกระบวนการกรองระบบ RO และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและการฆ่าเชื่อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเล็ต(UV) ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

อ่านต่อ

5.กระบวนการบรรจุ

การบรรจุในห้องผลิตระบบปิดและปลอดเชื้อ พนักงานจะต้องสวมชุดและอุปกรณ์เช่นหมวก เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดปาก ถุงมือ และก่อนเข้าห้องบรรจุต้องผ่านการฆ่าเชื้อในอ่างล้างเท้าผสมคลอรีนเข้มข้น

อ่านต่อ

ระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ

จัดทำผลการตรวจวิเคราะห์น้ำดิบ

จัดทำผลการตรวจวิเคราะห์น้ำดิบ น้ำดื่มบรรจุขวดและถัง ร่วมกับทางบริษัท SGS และกรมวิทย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจวิเคราะห์ทุกๆ 6เดือน

จัดเตรียมห้อง LAB

จัดเตรียมห้อง LAB เพื่อทำการตรวจสอบวิเคราะห์พื้นฐานเป็นประจำทุกวัน มีการจดบันทึก

จัดอบรมพนักงานทุกสัปดาห์

จัดอบรมพนักงานทุกสัปดาห์ ในด้านความสะอาดของเครื่อง อุปกรณ์ การแต่งกายและทำงานให้มีความชำนาญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด

การจัดส่ง
การบริการจัดส่งและกระจายสินค้า บริษัทมีการจัดเตรียมระบบจัดส่งโดยมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาดกลางเพื่อการจัดส่งน้ำดื่มกระจายถึงผู้บริโภคครัวเรือน ร้านค้า โรงงาน ลูกค้าระบบสมาชิก โรงเรียน ในพื้นที่ภาคตะวันออก บริษัทมีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณรถเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบริษัท
Blog

Hello world!

Loading Post...

ติดต่อเรา
บริษัท ไดมอนด์ เฟรช วอเตอร์ จำกัด
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 37/2-3, Mapkha, Rayong 21180
โทร 038-035-655

test title